Bash.Idkfa.Ru - DOOM-Цитатник

345 added by Justice [ 18:55:17 13/04/2011 ]
Nemesis :спс в карман не положишь ъ-ъ
Daem0n :( 1 )
Daem0n :это монетка
Daem0n :ъ-ъ

Идея проекта c bash.org.
Реализация (c) 2007-2022. Alliance ST StudiosR. All Rights Reserved.